'Kamu Otoriteleri İçin Farkındalık Artırma Semineri

Aydın Valiliği tarafından yürütülen, Avrupa Komisyonu COSME Programı kapsamında desteklenen 'Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' PROSES projesinin kapanışı, 'Kamu Otoriteleri İçin Farkındalık Artırma Semineri' düzenlenmesi ile gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Yürütme Ajansı (EASME), Sosyal Ekonomi Misyonları teklif çağrısı kapsamında Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunun hazırlayıp sunduğu ve desteklenmeye hak kazanan 22 proje arasında yer alan PROSES projesi ile, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma alanındaki sosyal ekonomi paydaşları arasında iyi uygulamaların değişimini sağlamak ve ağ oluşturmak, sosyal ekonomi paydaşları için yeni öğrenme ve işbirliği fırsatları oluşturmak ve sosyal ekonomi ve sosyal girişimcilik konularında için kamu otoritelerinin farkındalığını artırmayı hedefleniyor.

12 ay süre ile uygulanan proje kapsamında Türkiye, İspanya ve İtalya'da sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma konulu Sosyal Ekonomi Çalıştayları organize edildi. Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma alanında İyi Uygulamalar Kitapçığı oluşturuldu. Tarımda Endüstri 4.0, Akıllı Tarım uygulamaları seminerleri ve iyi örnek paylaşımları gerçekleştirildi. www.prosesproject.com web sitesinde Sosyal Girişimcilik Üzerine MOOC (Çevrimiçi Eğitim Platformu) oluşturuldu. Kamu Otoriteleri İçin Sosyal Ekonomi Farkındalık Artırma Semineri düzenlendi.

Sosyal Ekonomi Çalıştaylarının ilki 15-16 Haziran 2021'de, Covid-19 Pandemi şartlarından dolayı yerel sosyal ekonomi paydaşları dahil tüm ortak bölgelerden 78 katılımcıyla çevrimiçi etkinlik olarak gerçekleştirildi. İkinci çalıştay 28-29 Eylül 2021 tarihlerinde İspanya'nın Carmona kentinde ortak bölgelerden gelen 36 katılımcıyla; Üçüncü çalıştay ise 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde İtalya'nın Jelsi kentinde, Türkiye'den 13, İspanya'dan 7, ev sahibi İtalya'dan 16 sosyal ekonomi paydaşının katılımı ile gerçekleştirildi.

PROSES Projesi Kamu Otoriteleri İçin Sosyal Ekonomi Farkındalık Artırma Seminerine ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum ve kuruluş müdürlerinin katıldı. Seminerde, çalıştay katılımcıları olarak Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendiroğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Köşk Belediye başkanı Nuri Güler, yurt dışı çalıştayları ile ilgili değerlendirmelerini paylaştılar. Program, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın proje hakkındaki değerlendirmeleri ile sona erdi.

Gerçekleştirilen PROSES Projesi sunumunda 'Sosyal Fayda için Sosyal Ekonomi ve Sosyal Girişim' konusu ele alınırken, 70'li yıllardan bu yana devletlerin ve özel sermayenin odaklandığı ekonomik büyümenin bir sınırı olduğu gerçeği, pandemi ve iklim krizi ile beraber daha çok ortaya çıktığı görüldü.

 25.01.2022