Proje

Promoting Social Economy for Sustainable Agriculture and Rural Development’ (PROSES) ‘Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi ”

AMAÇ:

Aydın Valiliği’nin liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyum ile, sosyal ekonomi alanında işbirliği için CoSME Programı katılımcısı İtalya, İspanya ve Portekiz’den  bölgesel ve yerel yönetimler ve benzer sosyal ekonomi önceliklerine sahip paydaşlardan oluşan bir ağ kurmayı ve bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için alan yaratmayı amaçlar.

KONSORSİYUM LİDERİ:  AYDIN VALİLİĞİ

KONSORSİYUM ORTAKLARI

1)      Municipality of Cordinhã-Portekiz (Cordinha Belediyesi)

2)      Municipality of Jelsi-İtalya (Jelsi Belediyesi)

3)      Municipality of Carmona-İspanya (Carmona Belediyesi)

 

ULUSLARARASI ÇALIŞTAYLARA KATILACAK YEREL SOSYAL EKONOMİ PAYDAŞLARI

1.       Efeler Kaymakamlığı

2.       Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

3.       Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

4.       Koçarlı Belediyesi

5.       TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş

6.       Aydın İli, Karacasu İlçesi S.S Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

7.       Aydın ili Karacasu ilçesi S.S. Karacasu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

8.       Nazilli ve Çevresi S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR- KOOP)

9.       Efeler Ziraat Odası

10.   Karpuzlu Ziraat Odası

11.   Karpuzlu Organik Zeytin Üretici Birliği

12.   Aydın Ticaret Odası

13.   Aydın Ticaret Borsası

14.   Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği (SOYED)    

 

ULUSLARARASI ÇALIŞTAYLARA KATILACAK YABANCI SOSYAL EKONOMİ PAYDAŞLARI

İspanya:

1-Carmona Belediyesi İşletmesi Fomento Los Alcores s.l, 

2-Astego  Iteaf Sevilla Tarım-Arge Destek firması, 

3-Agrícola Carmonense sca Kooperatifi,

İtalya:

4-Molise Region Bölgesel Yönetimi,

5-Molise verso il 2000- Bölge Kalkınma Ajansı,

6-Molise Üniversitesi, Tarım, Çevre ve Gıda Bölümü,

7-Legacoop-CIA- Meslek Birliği,

8-ARSARP-Kırsal Kalkınma Bölge Ajansı,

9-Molise Ticaret Odası,

Portekiz:

10-Quinta de Baixo Tarım Derneği,

11-SIRO, Entegre Organik Geri Dönüşüm Sistemleri

12-Tarım ve Balıkçılık Bölge Müdürlüğü

 

ANA FAALİYETLER

 

Projenin  özel amacı, İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye'de benzer sosyal ekonomi önceliklerine sahip bölgesel ve yerel yönetimlerden oluşan bir ağ oluşturmak ve bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için alan yaratmak ve böylece bir sosyal Sürdürülebilir ekonomi toplumlarının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak Konsorsiyumun öngörülen spesifik faaliyetleri de aşağıdaki gibi açıkça tanımlanmıştır:

  • Sosyal ekonomi paydaşları arasında en iyi uygulamaların değişimi ve ağ oluşturma
  • Sosyal ekonominin en iyi uygulamalarını entegre etmek için kamu otoritelerinin farkındalığını artırmak
  • Sosyal ekonomi paydaşları için yeni öğrenme ve işbirliği fırsatları yaratmak

Bu faaliyetlere yönelik tasarlanan iş paketleri:

1-      Proje Yönetimi, Kalite ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri

2-      Sosyal Ekonomi Çalıştayları Düzenleme

3-      Sosyal Ekonomi alanındaki İyi Uygulamaları Geliştirme Kitapçığı

4-      Sosyal Girişimcilik Üzerine MOOC (Çevrimiçi Eğitim Platformu) Oluşturmak

5-      Kamu Otoriteleri İçin Farkındalık Artırma Semineri Düzenlenmesi

 

Çalıştaylara her ülkeden toplam 20 sosyal ekonomi paydaşı katılacaktır.

1.Çalıştay: Valiliğimizin ev sahipliğinde  17-18 Mayıs- 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir. Ülkemiz genelinde ve İspanya, Portekiz ve İtalya’dan yukardaki kurum temsilcilerinden oluşan sosyal ekonomi paydaşları programa katılacaklardır.

2. Çalıştay: İspanya (6.-7. Aylar: Temmuz-Ağustos 2021) Yukarda arz edilen Aydın’daki sosyal ekonomi paydaşları temsilcisi 9 kişi ile İtalya ve Portekiz’den 11 kişi katılacaktır.

3. Çalıştay: İtalya (8.-9. Aylar: Eylül-Ekim 2021) Yukarda arz edilen Aydın’daki sosyal ekonomi paydaşları temsilcisi 9 kişi ile İspanya ve Portekiz’den 11 kişi katılacaktır.